Tomasz Brylski
Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Katowicach pod numerem Kt- 3010. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zdobywał zarówno w spółce doradztwa podatkowego, jak i kancelarii prawniczej. Autor publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa podatkowego. Zajmuje się sprawami na gruncie prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa jednostek samorządu terytorialnego. Interesuje się w szczególności prawnymi oraz podatkowymi aspektami przekształceń spółek, prawem rynku obrotu nieruchomościami, jak również zagadnieniami w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, problematyką unikania podwójnego opodatkowania. Posługuje się językiem niemieckim.Kamil Rutkowski
Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Katowicach pod numerem Kt- 3057. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zdobywał w zarówno w kancelariach prawniczych, jak i przedsiębiorstwach będących w upadłości. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz prawie upadłościowym i naprawczym. Interesuje się ponadto prawem pracy oraz zagadnieniami na gruncie prawa spółek handlowych Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek kapitałowych. Posługuje się językiem angielskim.Maciej Niwiński
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych OIRP w Katowicach pod numerem KtB-506. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2008 roku świadczy pomoc prawną w ramach indywidualnej praktyki. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności dotyczącym prawa zobowiązań, a także w prawie handlowym i prawie wekslowym. Posiada również doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów sfery samorządowej. Posługuje się językiem angielskim.