Postanowiliśmy wykorzystać dotychczas zdobytą przez nas wiedzę i doświadczenie na rynku usług prawnych, poprzez nawiązanie ścisłej współpracy, a w konsekwencji do powołania spółki partnerskiej Brylski Rutkowski Radcy Prawni z siedzibą w Katowicach. W naszym przekonaniu, świadczenie pomocy prawnej w ramach spółki partnerskiej pozwoli nam zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości, w oparciu ścisły i stały kontakt z klientami – zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Opieramy się w naszej działalności na indywidualnym podejściu do potrzeb klientów. Do wszystkich spraw niezależnie od ich wagi, zawsze podchodzimy w sposób rzetelny i kompleksowy.

W ramach świadczonych usług, uwzględniamy całokształt sprawy, gdyż każdy jej aspekt może rodzić ważkie dla klientów skutki. Zwracamy też uwagę na konsekwencje podatkowe, tak istotne w funkcjonowaniu podmiotów zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych.

W naszej działalności nie opieramy się na gotowych rozwiązaniach czy szablonach, lecz staramy się w kreatywny sposób znaleźć właściwe rozwiązanie przy każdym problemie. Chętnie podejmujemy nietypowe oraz skomplikowane sprawy, gdzie brak jest ugruntowanej praktyki i orzecznictwa. W ramach świadczonych usług, stale współpracujemy zarówno z prawnikami, jak i ekspertami z innych dziedzin.