Brylski Rutkowski Radcy Prawni
spółka partnerska

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

numer KRS: 0000465839
numer NIP: 634 28 18 652
numer REGON: 243287329

siedziba Spółki:
Katowice 40-035
ul. Jagiellońska 6/4

filia Kancelarii:
Tarnowskie Góry 42-600
ul. Krakowska 11/5

tel.: 32 781 03 76
fax : 32 733 01 10
e-mail: biuro@brrp.pl