W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej, oferujemy Państwu w szczególności następujące usługi:

zastępstwo procesowe – reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym w tym przygotowywanie wszelkich pism procesowych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi;

reprezentacja Klienta we wszystkich postępowaniach, w szczególności w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, w tym  przygotowywanie podań, wniosków i innych pism oraz odwołań od decyzji wydanych przez organy w tych postępowaniach;

negocjacje i mediacja – wsparcie doradcze poprzez udział w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z kontrahentami, bądź też reprezentacja Klienta przez Kancelarię w negocjacjach. Polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy Klientem, a jego kontrahentami;

windykacja należności – dochodzenie należności Klienta w postępowaniu sądowym, w szczególności w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a następnie reprezentacja Klienta na etapie postępowania egzekucyjnego. Celem zapewnienia jak najwyższego standardu świadczonych usług, Kancelaria stale współpracuje z kilkoma kancelariami komorniczymi;

umowy – przygotowywanie, opiniowanie i negocjacja wszelkiego rodzaju umów, w tym umów (statutów) kreujących powstanie określonych typów spółek handlowych, a także regulaminów, porozumień, zarządzeń czy ogólnych warunków i zasad współpracy;

opinie i analizy prawne – przygotowywanie opinii, informacji i ekspertyz prawnych celem wyjaśnienia prawnych aspektów przedstawianych przez Klienta zagadnień, przygotowanie informacji o zmianach w prawie dotyczących działalności prowadzonej przez Klienta;

audyty – wszechstronna prawno-podatkowa analiza określonego potrzebami Klienta przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, obejmująca zalecenia, które usprawnią jego funkcjonowanie oraz doprowadzą do stanu zgodnego z przepisami prawa;

dyżury w siedzibie Klienta - obecność radcy prawnego bądź aplikanta lub prawnika Kancelarii w siedzibie Klienta w terminach uprzednio z nim uzgodnionych, bieżące doradztwo prawne w trakcie dyżurów.

Celem zapoznania się z ofertą szczegółową, prosimy o wybór interesującej Państwa dziedziny, poprzez link znajdujący się po lewej stronie.